Tabuľky a grafy

Multilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Multilaterálna spolupráca Základný filter - Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2022 (druhá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2022 23 114 € Fa search plus
Riadny členský príspevok do pravidelného rozpočtu IAEA na rok 2022 (prvá platba) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 2022 161 813 € Fa search plus
UNIFIL - mierová misia Libanon 01.01.2022 - 30.06.2022 (doplatok) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 399 € Fa search plus
UNMISS Mierová operácia v Južnom Sudáne 01.01.2022 - 15.03.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 30 270 € Fa search plus
UNMISS Mierová operácia v Južnom Sudáne 01.07.2022 - 15.03.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 109 862 € Fa search plus
UNMISS Mierová operácia v Južnom Sudáne 16.03.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 43 807 € Fa search plus
UNRWA - pomoc OSN Palestínskym utečencom 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe 2022 50 000 € Fa search plus
Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Ministerstvo financií SR Medzinárodná finančná korporácia 2022 3 056 969 € Fa search plus
Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Ministerstvo financií SR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2022 2 067 848 € Fa search plus
69 záznamov (stránka 6 z 6)

Vyplatená suma podľa kódu implementujúceho subjektu

Kód implementujúceho subjektu Vyplatená suma
Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 97 920 000 €
Európska komisia – Európsky rozvojový fond 10 532 480 €
Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 4 000 000 €
Medzinárodná finančná korporácia 3 056 969 €
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 2 067 848 €
Zelený klimatický fond 1 000 000 €
Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum 729 516 €
Rada Európy 727 869 €
Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 692 880 €
Rozvojový program OSN 607 144 €
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 566 464 €
Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 504 423 €
Multilaterálny fond na vykonávanie Montrealského protokolu 377 058 €
Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 321 799 €
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 292 572 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – členské príspevky 188 638 €
Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov 140 000 €
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 133 880 €
Program OSN pre životné prostredie 100 000 €
Svetový potravinový program 50 000 €
Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe 50 000 €
Medzinárodná organizácia pre migráciu 47 673 €
Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 30 000 €
Medzinárodná telekomunikačná únia 27 870 €
Európska a stredomorská organizácia na ochranu rastlín 26 420 €
Organizácia spojených národov 25 921 €
Rozvojové centrum OECD 25 853 €
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 25 342 €
Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu 22 066 €
Svetová poštová únia 22 014 €
Medzinárodná organizácia frankofónie 11 661 €
Dohovor o boji proti dezertifikácii 11 641 €
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 8 782 €
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 7 973 €
Populačný fond OSN 5 000 €
Svetová organizácia duševného vlastníctva 3 992 €
Svetová meteorologická organizácia 3 895 €
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 0 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 117 717 297 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 890 538 €
Ministerstvo životného prostredia SR 1 514 268 €
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 637 144 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 604 525 €
Ministerstvo zdravotníctva SR 504 423 €
Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
Úrad ministerstva vnútra 47 673 €
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €

Vyplatená suma podľa typu pomoci

Typ pomoci Vyplatená suma
124 365 643 €

Vyplatená suma podľa formy financovania

Typ pomoci Vyplatená suma
Štandardný grant 119 240 826 €
Upísanie kapitálu formou depozitu 5 124 817 €