Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2019 0 € Fa search plus
  Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2019 0 € Fa search plus
  Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Vytvorenie partnerstva a vypracovanie biznis plánu pre PPP projekt zameraný na produkciu jedlého hmyzu v Keni Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  PODPORA VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNÉHO PORADENSTVA V BIELORUSKU Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Zavedenie digitálnej platformy pre manažment lokálneho podnikateľského ekosystému so zameraním na udržateľnosť. Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2019 0 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 1 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €