Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok WHO 2019 druhá platba Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2019 263 654 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 60 000 € Fa search plus
  Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 40 469 € Fa search plus
  Realizácia panelu "Príspevok žien k mieru, demokracii a rozvoju západobalkánskeho regiónu" v rámci Belehradského bezpečnostného fóra 2019 MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 10 000 € Fa search plus
  Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce MEDZINÁRODNÉ MVO Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 625 000 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 134 525 € Fa search plus
  MINUJUSTH Haiti 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 115 045 € Fa search plus
  OBSE ExB projekt 2019: Lídri proti intoleranciii a násilnému extrémizmu - LIVE Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 5 000 € Fa search plus
  Materiálna humanitárna pomoc, Ukrajina_2019 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 122 528 € Fa search plus
  Digitálna infraštruktúra MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 948 € Fa search plus
  Improving business environment tools in calarasi District MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 1 124 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 1 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €