ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Moderná rozvojová spolupráca vznikla s cieľom riešiť prehlbujúce sa nerovnosti v životnej úrovni medzi krajinami, a ich dôsledky v rámci prepojeného globálneho sveta. Zastrešujúcou globálnou stratégiou rozvojovej spolupráce je Agenda 2030 a ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), prijaté OSN v roku 2015. Oblasť rozvoja významne formuje OECD, ktorá stanovuje princípy a štandardy poskytovania pomoci a monitoruje aktivity a výdavky donorských krajín na tzv. oficiálnu rozvojovú pomoc (Official Development Assistance, ODA). Povinnosťou Slovenska, ako členskej krajiny OECD a Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, je transparentné zdieľanie informácií o rozvojovej spolupráci. Údaje na tejto stránke vychádzajú zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD.

Údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky za rok 2022

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 18 900 264 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 12 649 897 €
ÁZIA 2 665 009 €
AMERIKA 2 492 952 €
AFRIKA 2 048 886 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 24 504 235 €
HUMANITÁRNA POMOC 6 482 199 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 144 176 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 1 986 704 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 1 254 175 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 192 075 €
Výrobné sektory 853 949 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 311 096 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 28 400 €

Vyplatená suma Bi-Multi

Bi / Multi Vyplatená suma
Multilaterálna 124 365 643 €
SK bilaterálna 33 797 617 €
Bilaterálna, vyhradené príspevky pre MO 4 939 509 €
Bilaterálna, všeob. príspevky pre MVO / PPP 19 882 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 963 292 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 6 995 009 €
Úrad ministerstva vnútra 6 274 209 €
Ministerstvo financií SR 3 738 191 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 3 496 038 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 638 192 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
Ministerstvo životného prostredia SR 101 411 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €