Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2020 0 € Fa search plus
  S deťmi v Kambodži, 9 mesačný pobyt Sihanoukville Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2020 0 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Spoločenské zariadenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Prijímajúca vláda 2021 0 € Fa search plus
  Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Študijné návštevy MAAE Etiópia 2014 Úrad jadrového dozoru SR Donorská vláda 2014 0 € Fa search plus
  Prístup k nezávadnej vode v regióne Hincesti v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Podpora občianskej spoločnosti v Barme Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2014 0 € Fa search plus
  Budovanie ukrajinskej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania kapacít ukrajinských mimovládnych organizácií v oblasti reformy bezpečnostného sektora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Zlepšovanie podnikateľského prostredia v Albánsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  3314 záznamov (stránka 2 z 277)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €