Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Informačno-komunikačné technológie v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ (VSP) a SIETE 2014 0 € Fa search plus
  Budovanie kapacít inštitúcií v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prostredníctvom prenosu slovenských skúseností v oblasti energetiky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2014 0 € Fa search plus
  Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2015 0 € Fa search plus
  Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Dobrovoľník 2 pre Nairobi Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2016 0 € Fa search plus
  Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Holdingové spoločnosti, trusty a účelové subjekty (SPV) 2016 0 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre aktivity EED Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Inštitúcia Európskej únie (EÚ) 2017 0 € Fa search plus
  Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2017 0 € Fa search plus
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ministerstvo financií SR Ústredná vláda 2018 0 € Fa search plus
  Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2018 0 € Fa search plus
  Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2019 0 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Rozvojová banka Rady Európy 2019 0 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 1 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €