Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Stretnutie pracovnej skupiny pre uľahčovanie obchodu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 150 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva štátnej správy a samosprávy Srbskej republiky Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 100 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 011 € Fa search plus
  Vorkšop na tému používania röntgenového kontrolného systému Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 390 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 794 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Rozvojová banka Rady Európy 2017 27 600 € Fa search plus
  e-kurz Reforma verejných financií - prípadová štúdia Slovensko Ministerstvo financií SR Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) 2017 244 756 € Fa search plus
  Študijná návšteva zástupcov Štátnej colnej služby Azerbajdžanu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 405 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR 2017 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 210 552 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska I. Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 096 € Fa search plus
  Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 38 960 € Fa search plus
  PACT 3 školenie v Čiernej Hore Ministerstvo financií SR Centrum excelentnosti v oblasti financií 2018 249 799 € Fa search plus
  3314 záznamov (stránka 2 z 277)

  Vyplatená suma 2013 - 2021 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €