Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  KNR SR Študijné cesty a prijatia 2013 Kancelária Národnej rady SR Donorská vláda 2013 15 000 € Fa search plus
  Školenie pre zástupcov Colnej správy Albánska I. Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 096 € Fa search plus
  PACT 3 školenie v Čiernej Hore Ministerstvo financií SR Centrum Excellence v oblasti financií 2018 249 799 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2018 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 60 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2018 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 488 € Fa search plus
  Školenie pre colníkov z Kosova v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 735 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Republiky Severné Macedónsko v rámci EXBS programu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 723 € Fa search plus
  Dohoda o finančnom príspevku medzi MF SR a MF Čiernej Hory Ministerstvo financií SR Ústredná vláda 2018 0 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 60 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 067 € Fa search plus
  Školenie pre colnú správu Ukrajiny 2019 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 742 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 250 € Fa search plus
  2959 záznamov (stránka 1 z 247)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €