Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  KNR SR Študijné cesty a prijatia 2013 Kancelária Národnej rady SR Donorská vláda 2013 15 000 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v oblasti programového rozpočtovania v rámci programu VFpR / študijná návšteva Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 60 € Fa search plus
  Budovanie informačného systému pre evidovanie a vykazovanie rozvojovej pomoci SR 2013 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 536 946 € Fa search plus
  Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 21 816 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2013 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2013 52 000 € Fa search plus
  Študijná návšteva moldavských expertov v rámci "SR-UNDP projektu" / konzultácie s MF SR Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2014 150 € Fa search plus
  EBOR - Regionálny fond E5P - Moldavsko Ministerstvo financií SR MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE 2014 50 000 € Fa search plus
  Študijná návšteva ukrajinských expertov v SR v rámci programu pre štátnych zamestnancov MVF / konzultácie s MF SR Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2014 110 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva z Ministerstva financií Moldavska Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 250 € Fa search plus
  Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2015 Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 52 000 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva pre mongolské Generálne riaditeľstvo daňovej správy Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 1 350 € Fa search plus
  Zasadnutie Projektovej skupiny EÚ – Ukraina k implementácii strategickej štruktúry pre colnú spoluprácu Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 150 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 1 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €