Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zmeň svoje topánky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2016 26 100 € Fa search plus
  Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2021 160 000 € Fa search plus
  Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2022 37 380 € Fa search plus
  Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2022 44 358 € Fa search plus
  Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2020 199 920 € Fa search plus
  Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2020 80 000 € Fa search plus
  Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2021 19 766 € Fa search plus
  Znižovanie degradácie ekosystému Mau forest cez aktívne zapojenie miestnych komunít Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2013 68 890 € Fa search plus
  Znižovanie dopadov palstových odpdov na životné prostredie v pohraničných oblastiach v Moldavsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2022 39 261 € Fa search plus
  Znižovanie nezamestanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2015 23 000 € Fa search plus
  Znižovanie nezamestanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2016 140 000 € Fa search plus
  Znižovanie nezamestanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine 2017 84 193 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 277 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €