Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Detský fond OSN 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2019 10 000 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Detský fond OSN 2020 10 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 21 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2013 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2014 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2015 10 665 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2016 10 825 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia Frankofónie 2017 10 987 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2015 300 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 59 359 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetový potravinový program 2016 300 000 € Fa search plus
  532 záznamov (stránka 1 z 45)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €