Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (01.07.2021 - 15.11.2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2021 11 310 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK (Mierová operácia v Kosove) 01.07.2022 - 30.06.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 5 588 € Fa search plus
  Mierová operácia v Demokratickej republike Kongo 01.01.2022 - 30.06.2022 - doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 888 € Fa search plus
  Príspevok MINUSCA - mierová operácie OSN v Afrike 01.01.2022 - 30.06.2022 - doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 889 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok OIF-MOF Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2022 11 661 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2013 10 507 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2015 10 665 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2021 10 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2016 10 825 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2017 10 987 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok MOF 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Medzinárodná organizácia frankofónie 2014 10 507 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Ministerstvo financií SR Medzinárodná finančná korporácia 2022 3 056 969 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 56 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €