Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UPU 2021 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2020 20 725 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2013 16 834 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2014 23 716 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2015 26 485 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2017 18 784 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2022_2 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Svetová poštová únia 2022 22 014 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 57 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €