Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do MONUSCO 21.12.2020 – 30.06.2021

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Impl. subjekt UN MONUSCO
Kód impl. subjekt Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++.
Popis projektu Príspevok do MONUSCO 21.12.2020 – 30.06.2021
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.12.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok Slovenskej republiky do mierového programu OSN - MONUSCO v Demokratickej republike Kongo na obdobie  21.12.2020 – 30.06.2021 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 67 881 € 67 881 €
Spolu 67 881 € 67 881 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do MONUSCO 21.12.2020 – 30.06.2021 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do MONUSCO 21.12.2020 – 30.06.2021 67 881 €
Ostatné filtrované pomoci 746 382 628 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región