Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok MZ SR do WHO 2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Svetová zdravotnícka organizácia – členské príspevky 2022 504 423 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške 2022 321 799 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2023 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 2022 566 464 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE na rok 2022 (Technical Cooperation Fund) Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2022 133 880 € Fa search plus
  Príspevok do IRENA (Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje) za rok 2022 (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu 2022 22 066 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2022 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2022 24 864 € Fa search plus
  Príspevok Rada Európy 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 555 361 € Fa search plus
  Mimoriadne príspevky Rada Európy 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rada Európy 2022 15 231 € Fa search plus
  Príspevok SR do UNISFA - región Abyei (16.05.2022 - 30.06.2022) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 4 609 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 Ministerstvo financií SR Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj 2022 97 920 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do PRGT Ministerstvo financií SR Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu 2022 4 000 000 € Fa search plus
  Mierová operácia OSN UNAMID na obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN 2022 0 € Fa search plus
  678 záznamov (stránka 1 z 57)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €
  2021 100 388 418 €
  2022 124 365 643 €