Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov 2020 200 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 21 000 € Fa search plus
  Príspevok do MONUSCO 21.12.2020 – 30.06.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 67 881 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 01.01.2020 – 31.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 16 146 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 01.07.2020 – 31.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 27 000 € Fa search plus
  Príspevok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (iba mimorozpočtové príspevky) 2020 8 436 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 16.03.2020-30.06.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2020 46 556 € Fa search plus
  Riadny rozpočet OBSE - 1. splátka na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2020 105 941 € Fa search plus
  Príspevok do UN RWA na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palenstínskych utečencov na Blízkom východe 2020 15 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2021 (druhá časť) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2020 581 860 € Fa search plus
  Príspevok ITU 2020 (MDV SR) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Medzinárodná telekomunikačná únia 2020 26 748 € Fa search plus
  Platba do Fondu kultúrneho svetového dedičstva rozpočtu na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2020 2 887 € Fa search plus
  532 záznamov (stránka 1 z 45)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €
  2019 83 041 729 €
  2020 91 310 159 €