Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ITU 2022 (MDV SR)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Medzinárodná telekomunikačná únia
Popis projektu Príspevok ITU 2022 (MDV SR)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do ITU za rok 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 27 870 € 27 870 €
Spolu 27 870 € 27 870 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ITU 2022 (MDV SR) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ITU 2022 (MDV SR) 27 870 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región