Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Ázia, regionálny/viac krajín
Impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj
Kód impl. subjekt Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA)
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.04.2021
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2029
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Zapojenie SR do Fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie (E5P) 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 300 000 € 300 000 €
Spolu 300 000 € 300 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Výroba energie, obnoviteľné zdroje – viaceré technológie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) 300 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región