Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt European Commission
Kód impl. subjekt Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj
Popis projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

EÚ financuje svoju rozvojovú spoluprácu prostredníctvom Hlavy 6 "Susedstvo a svet" všeobecného rozpočtu EÚ. Tento rozpočet je tvorený príspevkami jednotlivých členských štátov EÚ, vrátane SR.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 131 230 000 € 97 920 000 €
Spolu 131 230 000 € 97 920 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 97 920 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región