Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative

Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.07.2016
Dátum ukončenia záväzku 18.07.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Účasť na podujatí "Harnessing domestic resources: How partner countries can benefit from ATI" v New Yorku, USA s cieľom zmapovať spôsob fungovania ATI a možnosti intenzívnejšieho a efektívnejšieho zapojenia MF SR do tejto iniciatívy.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 462 € 462 €
Spolu 462 € 462 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Mobilizácia domácich príjmov 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative 462 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región