Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti koordinácie donorov Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 006 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 011 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 011 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v oblasti medzinárodného zdaňovania Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 2 249 € Fa search plus
  Administratívne náklady na expertné aktivity v súvislosti s členstvom MF SR v Addis Tax Initiative Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 462 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 549 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na ITC/ATI konferencii Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 182 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 1 769 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii k budovaniu kapacít v daňovej oblasti Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 4 298 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2019 4 023 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím DAC OECD k peer-review SK ODA Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 1 478 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2018 713 € Fa search plus
  2959 záznamov (stránka 2 z 247)

  Vyplatená suma 2013 - 2020 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €