Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.02.2018
Dátum ukončenia záväzku 13.02.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Účasť expertky MF SR na treťom stretnutí signatárov Addis Tax Initiative (New York, USA), zameranom na predstavenie nových členov ATI, zhrnutie aktívít, pokroku a výsledkov za rok 2017, a predbežných výsledkov monitorovania dosiahnutého pokroku v napĺňaní záväzkov iniciatívy. Na stretnutí bol zároveň predstavený pracovný plán na rok 2018 a zriadené tri poradné skupiny ATI.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 549 € 549 €
Spolu 549 € 549 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené s účasťou na 3. stretnutí signatárov ATI 549 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región