Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2020

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Európa, regionálny/viac krajín
Impl. subjekt EUBAM
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.12.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2020
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Asistencia pri ochrane hraníc - vyslaný colník ako expert v rámci Európskej hraničnej misie poskytujúcej asistenciu na moldavsko-ukrajinskej hranici (,,EUBAM“), 1.12.2020 - 31.12.2020.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 2 195 € 2 195 €
Spolu 2 195 € 2 195 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Posilňovanie občianskeho zmieru, predchádzanie konfliktom a ich riešenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2020 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2020 2 195 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región