Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky) Ministerstvo financií SR Srbsko 2020 12 421 566 € Fa search plus
Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska Ministerstvo financií SR Albánsko 2020 1 130 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2020 20 284 € Fa search plus
Mzdové náklady zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na aktivitách súvisiacich s ODA 2020 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 60 000 € Fa search plus
Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2020 Ministerstvo financií SR Maldivy 2020 750 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Ministerstvo financií SR Srbsko 2020 22 671 € Fa search plus
Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2020 15 400 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Bosna a Hercegovina 2020 220 000 € Fa search plus
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Ministerstvo financií SR Bosna a Hercegovina 2020 50 000 € Fa search plus
Hraničná podporná misia EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM) 2020 Ministerstvo financií SR Európa, regionálny/viac krajín 2020 2 195 € Fa search plus
Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (istina) Ministerstvo financií SR Srbsko 2020 3 568 468 € Fa search plus
Posilnenie kapacít ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem - Moldavsko Ministerstvo financií SR Moldavsko 2020 94 954 € Fa search plus
309 záznamov (stránka 1 z 26)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 22 323 232 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 6 153 476 €
AFRIKA 2 561 777 €
ÁZIA 2 330 711 €
AMERIKA 10 360 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
ČINNOSTI SPOJENÉ S DLHOM 16 606 670 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 050 703 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 763 758 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 2 608 935 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 404 865 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 226 343 €
Utečenci v donorských krajinách 844 332 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 765 633 €
Výrobné odvetvia 584 470 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 284 647 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 159 200 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 80 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 19 211 301 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 448 990 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 573 375 €
Úrad ministerstva vnútra 2 553 731 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48 453 €