Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Študijná návšteva "Safe and Inclusive Border" z Ukrajiny

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Finančné riaditeľstvo SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.09.2022
Dátum ukončenia záväzku 07.10.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Študijná návšteva zástupcov štátnych inštitúcií Ukrajiny na Slovensku - séria stretnutí s expertmi rôznych slovenských inštitúcií z oblasti ochrany štátnych hraníc a colnej správy. Téma (management a bezpečnosť hraníc) sa realizovala formou prednášok a praktických ukážok príslušných procesov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 1 992 € 1 992 €
Spolu 1 992 € 1 992 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Uľahčovanie obchodu 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Študijná návšteva "Safe and Inclusive Border" z Ukrajiny voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Študijná návšteva "Safe and Inclusive Border" z Ukrajiny 1 992 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región