Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Impl. subjekt International Development Association - Multilateral Debt Relief Initiative
Kód impl. subjekt Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov
Popis projektu Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028)
Dátum zazmluvnenia záväzku 13.11.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2028
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevky krajín v rámci MDRI predstavujú kompenzáciu za úplné odpustenie dlhov pre najchudobnejšie krajiny sveta zo strany IDA. Cieľom MDRI je podporiť najzadĺženejšie krajiny sveta v ich reformných krokoch. Za obdobie 2007 - 2017 Slovensko podporilo iniciatívu MDRI sumou 640 000 EUR.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 1 310 000 € 0 €
2018 0 € 80 000 €
2019 0 € 90 000 €
2020 0 € 100 000 €
2021 0 € 100 000 €
2022 0 € 140 000 €
Spolu 1 310 000 € 510 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) 510 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región