Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Council of Europe Development Bank
Kód impl. subjekt Rozvojová banka Rady Európy
Geo lokácia Kragujevac, BA
  Zemepisná dĺžka 19.27094
  Zemepisná šírka 43.89664
Dátum zazmluvnenia záväzku 16.10.2019
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Technická asistencia: Dodávky vody a čistenie odpadových vôd

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 250 000 € 0 €
Spolu 250 000 € 0 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vodohospodárska politika a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko 0 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región