Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do WTO za rok 2022 (MH SR)

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Impl. subjekt WTO
Kód impl. subjekt Svetová obchodná organizácia – Medzinárodné obchodné centrum
Popis projektu Príspevok do WTO za rok 2022 (MH SR)
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok MH SR do WTO za rok 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 729 516 € 729 516 €
Spolu 729 516 € 729 516 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do WTO za rok 2022 (MH SR) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do WTO za rok 2022 (MH SR) 729 516 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región