Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ILO 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Medzinárodná organizácia práce – príspevky v určenej výške
Popis projektu Príspevok ILO 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do ILO za rok 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 321 799 € 321 799 €
Spolu 321 799 € 321 799 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ILO 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ILO 2022 321 799 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región