Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady MV SR na rozvojovú spoluprácu 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministry of Interior of the Slovak Republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Administratívne náklady MV SR spojené s realizáciou rozvojovej spolupráce v roku 2022.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 82 332 € 82 332 €
Spolu 82 332 € 82 332 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady (sektorovo nerozdelené) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady MV SR na rozvojovú spoluprácu 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady MV SR na rozvojovú spoluprácu 2022 82 332 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región