Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  3. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 625 000 € Fa search plus
  5th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 478 940 € Fa search plus
  6th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 478 940 € Fa search plus
  A playground for children with special needs Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 9 870 € Fa search plus
  Access to education for children with disabilities Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 7 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady MZVEZ SR na rozvojovú spoluprácu 2021 Ústredná vláda Ministerstvo životného prostredia SR 2021 17 500 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2021 33 600 € Fa search plus
  African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur 01.07.2021 – 31.12.2021 Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 2 632 € Fa search plus
  Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 39 821 € Fa search plus
  Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 39 936 € Fa search plus
  Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 000 € Fa search plus
  Behavior Recharge of Social Responsibility Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 7 000 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €