Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt Green Climate Fund
Kód impl. subjekt Zelený klimatický fond
Popis projektu Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do Zeleného klimatického fondu v roku 2022.

V roku 2019 bol  poskytnutý jednorázový príspevok vo výške 2 000 000 USD. Na Konferencii o tzv. prvom napĺňaní Zeleného klimatického fondu (Paríž, 24.10.-25.10.2019) SR oficiálne deklarovala poskytnutie súhrnného  príspevku 2 mil. EUR v období rokov 2020-2023.Nakoľko prísľub bol daný v októbri 2019, finančné prostriedky na rok 2020 vo výške 500 000 EUR neboli rozpočtované. Finančný príspevok za rok 2020 bol  preto riešený v roku 2021 čiastkou 500 000 EUR a následne rozložený aj na roky 2022 - 2023 (1 000 000 EUR a 500 000 EUR). Tento záväzok vyplýva z povinností zmluvných strán Parížskej dohody.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 1 000 000 € 1 000 000 €
Spolu 1 000 000 € 1 000 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do Zeleného klimatického fondu v roku 2022 1 000 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región