Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok do ITL UN FCCC 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
Popis projektu Príspevok do ITL UN FCCC 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Príspevok SR do ITL UN FCCC (Protokol transakcií) za rok 2022.

Financovanie nákladov na technické a administratívne zabezpečenie transferov jednotiek AAU, CER a ERU v rámci flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu.

financovanie nákladov na technické a administratívne zabezpečenie transferov jednotiek AAU, CER a ERU v rámci flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 478 € 478 €
Spolu 478 € 478 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok do ITL UN FCCC 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok do ITL UN FCCC 2022 478 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región