Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok WMO 2022

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo životného prostredia SR
Impl. subjekt OSN
Kód impl. subjekt Svetová meteorologická organizácia
Popis projektu Príspevok WMO 2022
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2022
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Štatutárny príspevok SR do WMO za rok 2022.

Financovanie zberu meteorologických, klimatologických  a hydrologických údajov, produktov a informácií v operatívnom a neoperatívnom režime, metodického zabezpečenia a rozvoja relevantného výskumu, tvorby metodík hydrologickej a meteorologickej služby.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 3 895 € 3 895 €
Spolu 3 895 € 3 895 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok WMO 2022 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok WMO 2022 3 895 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región