Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Slovenska atlanticka komisia
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.08.2013
Dátum ukončenia záväzku 30.01.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt je rozvojovým projektom zameraným na technickú pomoc SR pre Čiernu Horu prostredníctvom transferu unikátneho know-how SR v oblasti integrácie do EÚ a NATO a v oblasti bezpečnosti. Predkladaný projekt bude žiadateľ implementovať od septembra 2013 do júna 2014 v trvaní 10 mesiacov. Projekt reaguje na nasledovné hlavné rozvojové problémy: v prípade Čiernej Hory nimi sú nedostatočná informovanosť verejnosti o vstupe krajiny do NATO a to aj napriek deklarovanému smerovaniu krajiny súčasnou administratívou. Predkladateľ v spolupráci s miestnym partnerom bude realizovať aktivity zamerané na tento rozvojový problém. Bude sa jednať o speaking tour, medzinárodnú konferenciu, semináre pre analytickú obec a médiá, vydá štúdiu o pokrokoch ČH v euroatlantickej integrácii, zorganizuje cestu do Bruselu pre zástupcov médií a analytikov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 83 760 € 41 880 €
2014 0 € 33 504 €
2015 0 € 0 €
Spolu 83 760 € 75 384 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 75 384 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región