Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Technická podpora pre centrum mládeže

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Kosovo
Impl. subjekt PZÚ Priština
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.07.2014
Dátum ukončenia záväzku 21.01.2015
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je nákup technického zariadenia pre mládežnícke centrum na voľnočasové aktivity mladých ľudí.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2014 4 255 € 4 255 €
Spolu 4 255 € 4 255 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Kultúra a rekreácia 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Technická podpora pre centrum mládeže voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Technická podpora pre centrum mládeže 4 255 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región