Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 2 pre Nairobi

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Nairobi, KE
  Zemepisná dĺžka 36.81667
  Zemepisná šírka -1.28333
Dátum zazmluvnenia záväzku 02.12.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.08.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Dobrovoľník 2 pre Nairobi

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 7 200 € 0 €
2017 0 € 7 200 €
Spolu 7 200 € 7 200 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Sociálne zabezpečenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 2 pre Nairobi voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 2 pre Nairobi 7 200 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región