Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Človek v ohrození, n.o.
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia Nakuru, KE
  Zemepisná dĺžka 36.06667
  Zemepisná šírka -0.28333
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.12.2016
Dátum ukončenia záväzku 06.11.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 8 340 € 0 €
2017 0 € 7 963 €
Spolu 8 340 € 7 963 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vzdelávanie/odborná príprava v oblasti poľnohospodárstva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Udržateľný rozvoj a zodpovedné poľnohospodárstvo v Keni 7 963 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región