Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II.

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt PDCS,o.z.
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 07.11.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.03.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II prispieva k podpore rozvojového vzdelávania na vybratých slovenských vysokých školách (VŠ) v snahe odborne pokračovať v príprave študentov VŠ a interných akademických pracovníkov v témach rozvojového a mierového vzdelávania v kontexte Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre roky 2012 – 2016 a nových Cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030). Cieľom projektu je začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vybratých vysokých školách a budovanie interných kapacít cez: 1. Rozvíjanie podmienok pre začlenenie cieľov, princípov tém rozvojového vzdelávania do študijných programov vybratých VŠ. 2. Posilňovanie interných kapacít na vybratých vysokých školách v oblasti rozvojového a mierového vzdelávania.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 34 980 € 31 482 €
2018 0 € 0 €
Spolu 34 980 € 31 482 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelávanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. 31 482 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región