Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Malindi, KE
  Zemepisná dĺžka 40.11692
  Zemepisná šírka -3.21799
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 28.02.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

USHIRIKIANO CENTRUM (Malindi, Keňa) St. Mary´s Catholic Dispensary in MSABAHA, je projekt založený a podporovaný Vysokou školou sv. Alžbety. Poskytuje vzdelávaciu, sociálnu a nutričnú podporu pre ľudí v núdzi a komplexnú starostlivosť pre ľudí nakazaných HIV vírusom. Centrum vzniklo v septembri 2011. Centrum vzniklo pôvodne ako malnutričný projekt, ale po prieskume oblasti a potrieb lokality sa zmenilo po 2 mesiacoch na socialno-edukačné centrum. Od decembra 2011 sa v dôsledku vysokého počtu obyvateľov nakazených HIV vírusom sa rozbehol i HIV projekt v spolupráci s Malindi District Hospital. V oblasti nie je dostatok expertov a pracovníkov v sociálnej oblasti, preto je predkladaný projekt tiež zameraný na podporu budovania miestnych kapacít, pretože dobrovoľník bude pôsobiť v medzinárodnom tíme a bude sa spolupodieľať na šírení vedomostí a skúseností . Cieľom predkladaného projektu je tiež podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v Malindi. Pobyt dobrovoľníka bude súčasťou prípravy pre prácu v oblasti rozvojovej spolupráce. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
2018 0 € 1 440 €
Spolu 7 200 € 7 200 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základná zdravotná starostlivosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník 2 pre Malindi, Keňa 7 200 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región