Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Dobrovoľník pre Nairobi 2

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Nairobi, KE
  Zemepisná dĺžka 36.81667
  Zemepisná šírka -1.28333
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.08.2017
Dátum ukončenia záväzku 30.06.2018
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Aktivity dobrovoľníka v rámci tohto projektu budú zamerané na St. Kizito Boys Rehabilitation Centre, ktoré bolo založené a je podporované predkladateľom. Špecializuje sa na rehabilitáciu detí ulice a ich začlenenie do spoločnosti pomocou realizácie školských a mimoškolských aktivít pre deti. Cieľom projektu je takisto aj podpora dialógu medzi kultúrami alebo vytváranie a udržiavanie dlhodobých partnerstiev medzi organizáciami a komunitami v Nairobi. Dobrovoľník sa zúčastní logistických a organizačných aktivít slovenského logistického centra v oblasti. Takisto sa bude zúčasňovať práce s deťmi ulice v rehabilitačných centrách a aktivít v antimalnutričných centrách Vysokej školy zdravotnícva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Nairobi. Dobrovoľník takisto získa skúsenosti z realizácie lokálneho fundraisingu. Súčasťou projektu sú aj propagácia Slovenskej rozvojovej pomoci v Keni a ponávratové aktivity, pomocou ktorých bude dobrovoľník prezentovať slovenskej verejnosti svoje skúsenosti a propagovať tak Slovenskú rozvojovú pomoc. Projekt poskytuje ideálne prostredie pre dobrovoľnícku činnosť, dobrovoľníkove aktivity bude realizované pod dohľadom pracovníka Vysokej školy sv. Alžbety. Dobrovoľník získa cenné skúsenosti v práci v multikultúrnom prostredí a schopnosti adaptovať sa na neštandardné podmienky. Získané vedomosti môže využiť v ďalších svojich aktivitách v rozvojových krajinách alebo v mimovládnom sektore.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 7 200 € 5 760 €
Spolu 7 200 € 5 760 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Sociálne zabezpečenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Dobrovoľník pre Nairobi 2 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Dobrovoľník pre Nairobi 2 5 760 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región