Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Adjara Resilience Forum

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Bridge- Innovation and Development
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine
Geo lokácia Georgia, GE
  Zemepisná dĺžka 43.4999
  Zemepisná šírka 41.99998
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.04.2017
Dátum ukončenia záväzku 19.10.2017
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je vytvoriť platformu, kde by zúčastnené strany boli zapojené do problemtík ako znižovanie rizika katastrof, zmena klímy či ochrana životného prostredia pre ľahšie šírenie informácií v regióne Adjara.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 5 000 € 4 706 €
Spolu 5 000 € 4 706 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Environmentálny výskum 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Adjara Resilience Forum voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Adjara Resilience Forum 4 706 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región