Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR

Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Kód impl. subjekt Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.09.2017
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 50 000 € 50 000 €
Spolu 50 000 € 50 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Posilňovanie občianskeho zmieru, predchádzanie konfliktom a ich riešenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR 50 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región