Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Finančný príspevok pre aktivity EED

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt EED
Kód impl. subjekt Inštitúcia Európskej únie (EÚ)
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 28.09.2017
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Finančný príspevok pre aktivity EED

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 30 000 € 0 €
Spolu 30 000 € 0 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Demokratická účasť a občianska spoločnosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok pre aktivity EED voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok pre aktivity EED 0 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región