Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Development of Ecotourism in Tikvesh Region

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Macedónsko
Impl. subjekt ZÚ Skopje
Kód impl. subjekt Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine
Geo lokácia Skopje, MK
  Zemepisná dĺžka 21.43141
  Zemepisná šírka 41.99646
Dátum zazmluvnenia záväzku 19.06.2020
Dátum ukončenia záväzku 16.06.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom je rozvoj turizmu a poľnohospodárstva v oblasti Tikvesh.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 9 995 € 6 997 €
2022 0 € 2 134 €
Spolu 9 995 € 9 131 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj poľnohospodárstva 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Development of Ecotourism in Tikvesh Region voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Development of Ecotourism in Tikvesh Region 9 131 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región