Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici

Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Čierna Hora
Impl. subjekt Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Podgorica, BA
  Zemepisná dĺžka 16.20701
  Zemepisná šírka 44.57761
Dátum zazmluvnenia záväzku 15.07.2020
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Projekt - Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgoricije zameraný na zavedenie analytických metód používaných na stanovenie prioritných organických zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode (2013/39/EÚ) v povrchových vodách v organizácii poverenej monitoringom organických zlúčenín v životnom prostredí Čiernej Hory (Centrum pre ekotoxikologický výskum v Podgorici - CETI). Zavedené analytické metódy budú plne kompatibilné s požiadavkami na technické špecifikácie pre chemické analýzy a monitoring statusu vôd uplatňovaných v členských krajinách EÚ (2009/90/ES). V rámci predkladaného projektu sa vyškolia pracovníci Centra pre ekotoxikologický výskum v Podgorici, ktorí by mali byť ďalej schopní reagovať na plánované novelizácie legislatív týkajúcich sa životného prostredia ako aj samostatne napĺňať požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín pre Čiernu Horu.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 78 780 € 39 390 €
2022 0 € 34 557 €
Spolu 78 780 € 73 947 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Ochrana vodných zdrojov (vrátane zberu údajov) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici 73 947 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región