Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok CITES 2021 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín Ministerstvo životného prostredia SR 2021 7 764 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2021 Program OSN pre životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR 2021 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do UN Women (Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien) 2021 Orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 40 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 10 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok na rok 2021 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF) Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 10 000 € Fa search plus
  EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) Ministerstvo financií SR 2021 300 000 € Fa search plus
  EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Moldavsko) Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) Ministerstvo financií SR 2021 50 000 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3 Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 120 000 € Fa search plus
  Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 64 302 € Fa search plus
  Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji Cuibet Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 100 000 € Fa search plus
  Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 8 969 € Fa search plus
  Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €