Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky

Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Prírodovedecká fakulta UK
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Republic of Kenya, KE
  Zemepisná dĺžka 38.0
  Zemepisná šírka 1.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.08.2021
Dátum ukončenia záväzku 31.07.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

V dôsledku rozsiahlych zdravotných a ekonomických následkov koronavírusovej (COVID-19) krízy bol začiatkom roka 2020 vedeckým tímom zloženým z odborníkov v oblasti medicíny, prírodných a technických vied vyvinutý alternatívny pľúcny ventilátor Q-vent. Zariadenie je primárne určené pre preklenovaciu terapiu pľúcnej verzie ochorenia COVID-19 v miestach, kde nie je dostupná klasická pľúcna ventilácia, pri transporte. Sekundárne určenie zariadenia je nad rámec koronavírusovej krízy, pre dychovú podporu pacientov počas jednoduchších zákrokov ako sú apendoktómie a cisárske rezy ale aj pri zraneniach spôsobených nehodami. Cieľom projektu je významne zmierniť následky vzniknutej humanitárnej krízy, naučiť domácich pracovníkov v Keni vyrobiť si toto zariadenie z dostupných zdrojov a zaškoliť personál pre jeho ovládanie. Vďaka svojej lacnej, komplexnej, modulárnej, a od tlaku nezávislej konštrukcie je možné vyrobiť zariadenie nielen v Kenských podmienkach ale aj v podmienkach iných rozvojových krajín, pričom osobitný dôraz bol kladený na návrh súčastí a podporných modulov zariadenia tak, aby bolo možné zabezpečiť kompletný servis a výrobu náhradných súčiastok svojpomocne, použitím cenovo dostupných „centových“ 3D tlačiarní a materiálov. Po zavedení a zaškolení výroby zariadenia domácimi odborníkmi bude zaškolený tím domácich zdravotníkov následne humanitárne nasadených v cieľových lokalitách spolu so zariadeniami Q-vent. Na základe uvedených skutočností je zariadenie Q-vent dobrým a vhodným kandidátom pre nasadenie v oblasti Kene. Po zaškolení domácich pracovníkov vyrobiť a oživiť zariadenie sa môže dokonca jednať o projekt presahujúci nasadenie v Keni. V rámci projektu sa bude dbať na zostavenie tímu školených pracovníkov v Keni s ohľadom na rodovú rovnosť. Vysoká úmrtnosť na rozličné ochorenia v oblasti je vo veľkej miere spojená s nedostupnosťou štandardnej podpornej dychovej liečby vyžadujúcej vysokotlakové rozvody kyslíka kyslíka pre konvenčné prístroje. Zariadenie Q-vent je schopné regulovať objem dychu, frekvenciu dychov v žiadanom rozsahu a takisto je schopné regulovať pomer inspirácie k exspirácii. Reakcia na prebúdzanie pacienta je zabezpečená senzorom spúšťajúcim alarm. Reakcia na prípadný zvýšený odpor pľúc pre predídenie bronchospazmu a iných poškodení pľúc je definovaná spätnou väzbou. Zariadenie obsahuje záložný zdroj energie a pevný profesionálny kovový rám. Cena zariadenia spolu s podpornými modulmi v súčasnom technickom prevedení nepresahuje 490 € , čo je 25 až 50 krát menej ako komerčne dostupné zariadenia, ktoré sú pre svoju cenu v spádovej oblasti takmer nedostupné. Okrem cenovej nedostupnosti trhových ventilácií nie je vo v mnohých oblastiach Kene dostupná vysokotlaková nemocničná prípojka kyslíku a aj z tohto dôvodu nie je terapia akútnych stavov konvenčnými zariadeniami možná. Pre priblíženie, za prostriedky v objem 100 000 € je možné vyrobiť niekoľko stoviek zariadení Q-vent, oproti trom až štyrom bežným, komerčne dostupným prístrojom. Nakoľko sa jedná o zariadenie podporné, ktoré nebráni človeku vo vlastných biologických procesoch, je vylúčené poškodenie zdravia pacienta zariadením.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 128 603 € 64 302 €
2022 0 € 51 441 €
Spolu 128 603 € 115 743 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotnícke služby 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky 115 743 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región