Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Nigéria
Impl. subjekt DUKATY property,s.r.o.
Kód impl. subjekt Súkromný sektor v poskytujúcej krajine
Geo lokácia Warri, NG
  Zemepisná dĺžka 6.43328
  Zemepisná šírka 5.45766
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.09.2021
Dátum ukončenia záväzku 19.04.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom Štúdie uskutočniteľnosti je overenie podmienok riešenia nami zvolenej problematiky t.j. vybudovanie zberného miesta plastových odpadov, získanie informácií o miestnom realitnom trhu ako aj o podnikateľskom trhu v rámci firiem, ktoré sa zaoberajú spracovaním plastových odpadov, čiže o potenciálnych partneroch ako aj overenie obchodných, technických a ekonomických podmienok a možností v danom regióne.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 10 000 € 0 €
2022 0 € 10 000 €
Spolu 10 000 € 10 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii 10 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región