Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

„Nise Muhabetin“ (Start the Conversation)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Kosovo
Impl. subjekt CiviKos Platform, NGO
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine
Geo lokácia Pristina, XK
  Zemepisná dĺžka 21.16688
  Zemepisná šírka 42.67272
Dátum zazmluvnenia záväzku 23.09.2021
Dátum ukončenia záväzku 23.03.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Mikrogrant je zameraný na vytvorenie osvetovej kampane k očkovaniu proti COVID-19 v Kosove, a to prostredníctvom sociálnych sietí, informačných videí, besied a stretnutí s odborníkmi či distribúciou letákov a plagátov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 10 000 € 7 000 €
2022 0 € 2 996 €
Spolu 10 000 € 9 996 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Zdravotná výchova 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu „Nise Muhabetin“ (Start the Conversation) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
„Nise Muhabetin“ (Start the Conversation) 9 996 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región