Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Reconstruction of the main hall of the Parish house

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt Sent Joseph Parish – Marijin Dvor Sarajevo
Kód impl. subjekt MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Geo lokácia Sarajevo, BA
  Zemepisná dĺžka 18.35644
  Zemepisná šírka 43.84864
Dátum zazmluvnenia záväzku 23.11.2021
Dátum ukončenia záväzku 23.06.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je rekonštrukcia hlavnej časti priestorov farnosti sv. Jozefa, ktorá svojimi osvetovými programami chce prispieť k posilneniu (medzi-náboženskej a medzi-etnickej) dôvery medzi dominantným bosniackym (moslimským) a minoritným chorvátskym (katolíckym) obyvateľstvom v mestskej časti Sarajeva (Marijin Dvor).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 5 990 € 4 193 €
2022 0 € 1 797 €
Spolu 5 990 € 5 990 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Posilňovanie občianskeho zmieru, predchádzanie konfliktom a ich riešenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Reconstruction of the main hall of the Parish house voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Reconstruction of the main hall of the Parish house 5 990 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región