Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Bilaterálna spolupráca
  • >
  • Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia na Gruzínskej Technickej Univerzite

Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia na Gruzínskej Technickej Univerzite

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Gruzínsko
Impl. subjekt Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Kód impl. subjekt Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank
Geo lokácia Tbilisi, GE
  Zemepisná dĺžka 44.83368
  Zemepisná šírka 41.69411
Dátum zazmluvnenia záväzku 26.09.2022
Dátum ukončenia záväzku 31.03.2024
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom tohto projektu je prispieť k budovaniu infraštruktúry a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov v Gruzínsku zlepšením kvality života a zdravia obyvateľov Gruzínska prostredníctvom efektívneho a trvalo udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie, ochrany životného prostredia, rozvoju vzdelávania žien a mužov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a ochrany životného prostredia, zvyšovaniu povedomia občanov o boji proti klimatickým zmenám a rozvoju obchodných vzťahov medzi Gruzínskom a SR. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia v Gruzínsku prostredníctvom rozvoja udržateľnej technickej infraštruktúry v oblasti energetiky, podpory verejnej vysokej školy pri budovaní kapacít, budovania a nadväzovania spolupráce slovenských a gruzínskych inštitúcií a transferu poznatkov a know-how z oblasti ochrany životného prostredia zo Slovenska. Boj proti zmenám klímy, šetrenie zdrojov, ochrana životného prostredia, vedomostne založená ekonomika, vzdelávanie a rovnosť šance pre všetkých bez rodových, náboženských, etnických a iných rozdielov, sú hlavné atribúty tohto projektu. Najdôležitejšími výsledkami projektu budú: Plne vybavené centrum obnoviteľnej energie na výrobu solárnej energie a tepelnej energie a na poskytovanie praktického školenia a demonštrácie obnoviteľných zdrojov energie na Gruzínskej technickej univerzite, vyškolení domáci lektori na Slovensku, ktorí zabezpečia školenie po realizácii projektu a 50 miestnych študentov so zlepšenými znalosťami a zručnosťami v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnych riešení. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 164 073 € 98 444 €
Spolu 164 073 € 98 444 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Výroba energie, obnoviteľné zdroje – viaceré technológie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia na Gruzínskej Technickej Univerzite voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia na Gruzínskej Technickej Univerzite 98 444 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región